Van Bodegraven Elektromotoren B.V. doorloopt Duurzaam Inzetbaarheidstraject voor haar medewerker

Van Bodegraven Elektromotoren B.V. is in 2019, met steun van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF), een traject gestart om de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te verbeteren.

Van Bodegraven Elektromotoren B.V. is een organisatie met als belangrijkste activiteiten:

“Het handelen, onderhouden, repareren en modificeren van elektrische installaties en apparaten.”

Zij is zich ervan bewust, dat er belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering zijn die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers.

Een aantal van deze onderdelen zijn die de afgelopen periode, ondersteund door cresco-consultancy, opgepakt en verbeterd in het kader van deze duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

De onderwerpen betreffen onder andere in het kort:

•    het bevorderen van gezond & veilig werken binnen Van Bodegraven
•    en het bevorderen van de leercultuur voor de medewerkers van Van Bodegaven.

Met het adresseren van deze onderwerpen en het oppakken van hieruit voortkomende acties denken wij de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers op de lange termijn daadwerkelijk te kunnen verbeteren.

De directie

Van Bodegraven Elektromotoren B.V.esf