JOUW MOTOR
VOOR MORGEN

Golfenergie WaveHexapods

Van golfenergie naar elektrische groene energie. Met de WaveHexapods kan onbenutte groene energie van golven van de zee opgewekt worden. De WaveHexapod kan samen met nieuwe windmolenparken gebruikt worden. Ook kan deze worden ingezet om de bestaande infrastructuur van kabels te gebruiken om hernieuwbare energie te leveren.

Vraag offerte aan
    Door innovatieve golfenergie in te zetten werkt Van Bodegraven actief aan de toenemende energievraag van morgen: inmiddels 9000 uur duurzame energieopwekking per jaar.